พิธีทอดกฐิน และเปิดโรงทาน วัดป่ารัตนรังษีโสภณ

Project Brief.

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ทางบริษัท SSGROUPTHAILAND ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว SADE’ นำโดย ท่านประธาน คุณส่องศรี พิศาลวาเลิศ ได้จัดกิจกรรม เพื่อสังคม โดยนำพาพนักงานทั้งหมด เข้าร่วมพิธีทอดกฐิน และเปิดโรงทาน โดยท่านประธานได้เป็นผู้ที่บริจาคเงินซื้อที่ดิน สร้างวัดป่ารัตนรังษีโสภณ (ต.ปลักแรด จ.พิษณุโลก) และบริจาคทรัพย์ เพื่อสร้างอาคารสถานที่ และห้องน้ำให้กับทางวัด เพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรม ให้เป็นสาธารณประโยชน์บำรุงพระพุทธศาสนา