กิจกรรมเปิดโรงทาน

Project Brief.

ซาเด้ สกิน โซลูชั่น โดยท่านประธาน นางส่องศรี พิศาลวาเลิศ สนับสนุนกิจกรรมเปิดโรงทานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำในทุกปี โดยนำเงินส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซาเด้ สกิน โซลูชั่น เข้าร่วมจัดกิจกรรมเปิดโรงทาน ทำอาหาร โดยพนักงานของบริษัทซาเด้ สกิน โซลูชั่น ทุกคน