กิจกรรมสอนธรรมะ เยาว์ชน

Project Brief.

ซาเด้ สกิน โซลูชั่น โดยท่านประธาน นางส่องศรี พิศาลวาเลิศ สนับสนุนกิจกรรมสอนธรรมะ เยาว์ชน กับโครงการ ซาเด้ เพื่อสังคม ยกระดับพัฒนาจิตใจเยาวชน โดยการ ใช้พระพุทธศาสนา ใช้หลักคำสอน ธรรมะให้กับเยาวชนลูกหลานของสังคมไทยให้เติบโตเป็นบุคคลที่ดี และเป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีของประเทศต่อไปเป็นประจำทุกปี