กิจกรรมกฐินประจำปี

Project Brief.

ซาเด้ สกิน โซลูชั่น โดยท่านประธาน นางส่องศรี พิศาลวาเลิศ สนับสนุนกิจกรรมกฐิน เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และนำเงินส่วนหนึ่งจากการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซาเด้ สกิน โซลูชั่น ในการบำรุงรักษา วัด และสุขภาพของพระสงฆ์ เป็นประจำทุกปี อย่างต่อเนื่อง