สร้างถนนทางขึ้นวัด

Project Brief.

ซาเด้ สกิน โซลูชั่น โดยท่านประธาน นางส่องศรี พิศาลวาเลิศ สนับสนุนเงินส่วนตัวในการสร้างถนนทางขึ้นวัด พุทธญาณรังสี ต.ผานกเค้า จ.เลย เพื่อให้เป็นประโยชน์สาธารณะ แก่บุคคลที่ต้องการเดินทางขึ้นไปกราบนมัสการและทำกิจกรรมทางศาสนา