กิจกรรม สร้างห้องน้ำถวายวัด

Project Brief.

ซาเด้ สกิน โซลูชั่น โดยท่านประธาน นางส่องศรี พิศาลวาเลิศ สนับสนุนกิจกรรมสร้างห้องน้ำถวายวัด โดยบริจาคเงินส่วนตัวและเงินจากการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซาเด้ สกิน โซลูชั่น เพื่อจัดสร้างห้องน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของพุทธสาสนิกชน ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมของทางวัด